Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Berendsen Textil Servis s.r.o. sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať zákony a právne predpisy, predovšetkým nariadenie EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016.Spoločnosť Berendsen Textil Servis s.r.o. prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie bezpečnosti a dôvernosti všetkých údajov, predovšetkým na zabránenie ich deformácie, poškodenia a toho, aby k nim mali prístup tretie osoby.

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním súhlasíte s použitím súborov cookies. Pre ďalšie informácie sa pozrite na zásady cookies.